HOME info  I  contact    
 
  W W W . B R E N L E S S E N . NL  
  Het digitale klaslokaal van BRENstudies  
   
 
BRENlessen : Videolessen en -oefeningen

BRENlessen biedt video-hoorcolleges en -oefeningen voor de generieke vakken in het MBO aan.
Dit zijn de vakken Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels. Dit laatste vak is alleen verplicht voor MBO-niveau 4 deelnemers.
Voor het vak Nederlands en rekenen zijn deze inmiddels vrijwel compleet. Zodra de lessen Nederlands en rekenen helemaal compleet zijn, starten we met burgerschap.
Bij sommige videolessen en -oefeningen is het eveneens mogelijk om opdrachten, formulieren, schema's, beoordelingslijsten en/of oefeningen te downloaden.

De inhouden sluiten aan bij de exameneisen van het MBO.
 

 

 

BRENlessen: - Voor zelfstandige deelnemers in het mbo -

Modulaire leergangen Nederlands en rekenen

De modulaire leergangen Nederlands en rekenen van BRENlessen zijn speciaal ontwikkeld voor deelnemers die gemotiveerd, zelfstandig en gedisciplineerd kunnen en willen werken. De modulaire leergangen bestaan elk uit drie modules die een afgerond geheel vormen. De modules zijn zonder instructies of uitleg van een docent te bestuderen. Uitsluitend voor feedback of correctiewerk op spreek- en schrijftaken bij de modulaire leergang Nederlands is een docent Nederlands vereist.

Voor BBL-deelnemers is dit mogelijk een uitkomst.

 

  

Studiemeter van Uitgeverij Deviant
De oefeningen maak je in VIA-starttaal-online (Nederlands) en Startrekenen-online (rekenen) van Uitgeverij Deviant. Daarvoor is het noodzakelijk dat je toegang hebt tot www.studiemeter.nl . Dit is de digitale oefenomgeving van deze uitgeverij.

Daarnaast is het praktisch dat je voor de leergang Nederlands over het VIA Handboek Nederlands van Uitgeverij Deviant beschikt. In de lessen wordt hiernaar regelmatig verwezen. Voor de leergang rekenen verwijzen we regelmatig naar het boek 'Rekenen in je pocket' van Uitgeverij Noordhoff.

 

Meer informatie over BRENstudies: klik hier of ga naar www.brenstudies.nl

 

 

Gebruiksvrijheid

Het staat iedereen vrij om de inhoud van BRENlessen voor onderwijsdoeleinden in het MBO te gebruiken, mits bronvermelding plaatsvindt.

Het is niet toegestaan om wijzingen in de producten van BRENstudies en BRENlessen aan te brengen.

 

  BRENstudies  -  Partner in opleiden  -  voor de generieke vakken in het MBO © 2019 BRENstudies   I  grafisch ontwerp: Dahli Design